Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetinde Uzmanlık

Aybros Psikoloji, uzman psikolog ve psikolojik danışmanlık ile danışanlarına en iyi şekilde rehberlik etmekte ve tavsiyeler vermektedir. Sorun çözümü için her hastaya uygun teknikler kullanan merkezimiz, her zaman danışanlarının yanındadır.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık

 

Psikolog ve psikolojik danışmanlık, birtakım tekniklerle psikolojik soruna sahip kişilerin hem sağlıklı davranmasını hem de düşünmesini sağlayan bir hizmettir.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetinde Uzmanlık

 

Aybros Psikoloji, uzman psikolog ve psikolojik danışmanlık ile danışanlarına en iyi şekilde rehberlik etmekte ve tavsiyeler vermektedir. Sorun çözümü için her hastaya uygun teknikler kullanan merkezimiz, her zaman danışanlarının yanındadır.

Ankara Çocuk Psikoloğu Hizmetinde Kalite

 

Çocuk psikolojisi, çocuk gelişiminin çeşitli yönlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bebeklikten başlayarak çocukluğu ve ergenliği ve bu dönemlerde yaşanan sorunları inceler. Psikolojinin çok önemli bir dalı olan çocuk psikolojisi alanında Ankara Çocuk Psikoloğu merkezimiz çocuklara ve ailelere sunduğu üstün rehberlik ve uygun çözümlerle sayılı merkezler arasındadır. Merkezimiz, hem davranışsal hem de gelişimsel sorunları olan çocuklara yardım etmede büyük bir görev üstlenmektedir.

Merkezimiz, psikolojinin bu özel alanında zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimle yakından ilgilenmektedir. Çocukların hızlı büyüme ve gelişme halinde oldukları dikkate alınırsa yetişkin psikolojisinden tamamen farklı bir alan olduğu söylenebilir. Merkezimiz, aynı zamanda ebeveynlerle birlikte onların çocuk psikolojisi anlayışlarını geliştirmek için çalışmaktadır.

Çocuk davranışlarına yönelik araştırmalar yapan Ankara Çocuk Psikoloğu, teşhis amaçlı değerlendirmeler ve davranış sorunları olan çocukları tedavi etmede ve desteklemede uzmandır. Olmayanları da daha sağlıklı hale getirmek ve desteklemek konusunda uzmandır. Merkezimiz ahlaki gelişimde, iletişim ve dil sorunlarında, çocuklarda güven ve benlik saygısının artmasında, sağlıklı gelişim açısından daha pek çok konuda kaliteli hizmetler sunar.

Merkezimizin uzmanları, deneyim, empati yeteneği, iletişim becerileri, eğitim, danışanlar üzerinde güven inşa etme yeteneği gibi bir psikolog ve pedagogda olması gereken tüm özelliklere sahiptir. Uzmanlarımız, benzersiz bir şekilde uygun teknik ve yaklaşımlarla başarılı sonuçlara odaklanmaktadır. Çocukların eğitimleri, davranışları, gelişimleri ile ilgili konuları bilimsel olarak inceleyen, çözümler üreten merkezimiz, bilişsel gelişim konusunda profesyoneldir.

Sosyal, politik ve psikolojik gelişimi etkileyen Ankara çocuk psikoloğu, öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili psikolojik temelleri incelemektedir. Bu alan, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini anlamaya ve okul ortamında daha etkili öğretim yöntemleri geliştirmeye odaklanmaktadır. Psikolojik pedagoji araştırmaları yapan merkezimiz, öğrenme motivasyonu, öğrenme stilleri, öğrenme yolları, öğrenme zorlukları, öğrenme problemleri gibi konuları da araştırmaktadır.

Merkezimizin rehberliğinde çocuklar, sosyal beceriler geliştirir ve stres faktörlerinin üstesinden gelebilme becerisine sahip olur. Tüm çocukların sağlıklı bir yetişkinliğe adım atmalarını sağlayan merkezimizde çocuklar, çevreleriyle etkili bir biçimde iletişim kurabilmeyi öğrenir. Davranış bozuklukları ve sorunlarıysa kaynağına inilerek güçlü bir yaklaşımla incelenmektedir.

Merkezimiz, davranış bozukluğu sergileyen, okul fobisi olan, öğrenme ve konuşma bozuklukları olan, öfke kontrolsüzlüğü yaşayan, öfke nöbetleri geçiren, çevresine saldırganlık gösteren ve arkadaşlarıyla geçinemeyen çocuklara rehberlik ettiği gibi otizmli, dikkat eksikliği olan hiperaktif ve depresyon halindeki sorunlu çocuklara da rehberlik etmektedir.  Merkezimizin ele aldığı diğer konulardan birkaçı şu şekildedir:

 

 • Kekemelik
 • Tırnak yeme
 • Parmak emme
 • Alt ıslatma
 • Yeme bozuklukları
 • Yalancılık
 • Hırsızlık
 • Anksiyete

 

Merkezimiz, çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve bilişsel gelişimini anlamak için farklı yaklaşımlar ve yöntemler kullanır. Bunlar arasında en yaygın olanları, çocukların düşünceleri ve nasıl öğrendikleri üzerine odaklı, çocukların zihinsel süreçlerini anlamada kullanılan kavramsal ve yapısal modele dayalı bilişsel yaklaşımdır. Sosyal yaklaşımsa çocukların nasıl sosyalleştikleri, nasıl büyüdükleri ve nasıl duygusal olarak geliştikleri üzerine odaklıdır.

Çocukların sosyal etkileşimleri, duygusal düzenleme ve sosyal becerilerinin gelişimini incelemektedir. Eşitleyici yaklaşımımız, çocuklar arasındaki farklılıkların nedenlerini ve nasıl yönetebileceklerinin anlaşılmasını sağlar.  Merkezimiz, çocukların kimlikleri, cinsiyetleri, etnik kökenleri, sosyoekonomik durumları gibi faktörlerin öğrenme ve gelişim üzerindeki etkilerini de inceler.

Psikoanalitik yaklaşımımız, çocukların duygusal ve sosyal sorunlarının kökenini ile birlikte, çocuğun bilinçaltındaki duygularının etkilerini inceler. Her bir yaklaşımımızın kendine özgü avantajları bulunur ve çözüm odaklı merkezimiz hangi yaklaşımın hangi çocuk üzerinde kullanılması gerektiği konusunda oldukça başarılıdır.

Tavsiye Edilen Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık

 

Aybros Psikoloji, bireylerin zihinsel sağlık problemleriyle ilgilenen tavsiye edilen psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunan bir merkezdir. Merkezimiz, sorunlar ve zor durumlarla başa çıkma konusunda çözüm odaklıdır. Eğitimli ve deneyimli kadromuz, bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimleri anlama konusunda uzmandır. Etkili iletişim, psikologlarımızın sahip olduğu bir başka önemli özelliktir.

İyi bir psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetinde uzmanlarımız, duygusal durumları ve düşünceleri anlamak için empati kurabilme yeteneğine sahiptir. Danışanlarımızın kendilerini rahat hissetmelerine ve psikologları ile güvenli bir ilişki kurulmasına yardımcı olur. Profesyonel ve ilgili kadromuz, sorunlara ve ihtiyaçlara profesyonel bir şekilde yaklaşır. Uzmanlarımız kendilerini mesleki gelişime adamıştır. Önem verdikleri özellikler arasında esneklik ve uyum gelir.

Merkezimiz, psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetinde güvenli bir ortam, uygun tedavi yöntemi, etkili hedeflerin belirlenmesi, sürekli izleme ve değerlendirme önemli birkaç unsurdan sadece birkaçıdır. Danışanlarımıza daima empatik ve saygılı bir biçimde yaklaşırız. Asla yargılayıcı bir tavır sergilemeyen uzmanlarımız, hastaların rahat ve güvende hissetmesini sağlar. Hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli terapötik teknikler kullanırız.

Ankara Önerilen Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık

 

Birçok farklı terapötik teknik kullanan Ankara önerilen psikolog ve psikolojik danışmanlık merkezimizin, en yaygın kullandığı teknikler şunlardır:

 1. Kişinin ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirmek için kullanılan kişilerarası terapi
 2. Kişinin düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını değiştirmek için kullanılan kognitif terapi
 3. Kişinin davranışlarını değiştirmek için kullanılan davranış terapisi
 4. Kişinin geçmişteki deneyimlerinin bugünkü duygusal ve davranışsal sorunlarına nasıl etkilediğini anlamak için kullanılan gelişimsel terapi
 5. Bir kişinin aile veya çalışma yaşamındaki sorunlarının nedenlerini ve çözümlerini incelemeyi içeren sistemler terapisi

Ankara En İyi Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık

 

Aybros Psikoloji, Ankara en iyi psikolog ve psikolojik danışmanlık merkezi olarak birçok farklı konuda hizmet vermektedir. Psikoloji danışmanlığımız, bir psikoloğun uzmanlık bilgisini danışma süreci yoluyla çeşitli alanlarda insan davranışını içeren sorunlara uygulama ve genişletme işlevidir. Danışman psikologlarımız, bireylere çok özel psikolojik yardım sağlamaktadır.

Sorun tanımlama ve çözümüne ilişkin özel öneriler sunar. Hizmet verilen alanlar içinde anksiyete, depresyon, yalnızlık, stres, öfke, korku, kaygı gibi kişisel sorunlar gelmektedir. Ailede, evlilikte, arkadaş ilişkilerinde okul hayatında yaşanan sorunlara ve daha pek çok soruna uygun çözümler sunar. Hizmet verdiğimiz diğer alanlardan bazıları şunlardır:

 • Başarısızlık
 • Bipolar bozukluk
 • Duygusal ve davranışsal sorunlar
 • Cinsel sorunlar
 • Travma sonrası stres bozuklukları
 • Kariyer ve eğitim
 • Hedef belirleme
 • Performans ve motivasyon sorunları
 • Fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları
 • Yaşlılık, hastalık sonrası stres
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Ruh sağlığı sorunları, duygusal bozukluklar
 • Psikotik bozukluklar
 • Panik atak

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık Seans Ücretleri

 

Yukarıda hizmet alanları, sadece bazı örneklerdir, bunun dışında daha birçok sorunda merkezimiz danışanlarına yardımcı olmaktadır.  Her hastanın ihtiyacı ve sorunları farklı olduğundan psikolog ve psikolojik danışman kişiye en uygun hizmeti verir. Hem yüz yüze hem de online olarak hizmet sunarız.  Merkezimizin psikolog ve psikolojik danışmanlık seans ücretleri, seans sıklığına ve danışmanlık ile tedavi süresinin uzunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Seans sıklığı ile tedavi süresi, hastalığın durumu ve kullanılan teknik ücretler üzerinde etkilidir. Bunlarla birlikte hastanın ve hastalığın durumu seans sıklığı ile tedavi süresini etkiler. Psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmeti için merkezimiz ile iletişime geçerek uygun fiyatlı hizmetleri konusunda detaylı bilgi alabilir, randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlık Sık Karşılaşılan Problemler

 

Merkezimiz farklı sorunlara farklı tekniklerle yaklaşan bir merkezdir. Kişilerin sağlıklı davranmasını ve düşünmesini sağlar. Elbette, psikolog ve psikolojik danışmanlık sık karşılaşılan problemler olabilmektedir. Bu problemlerin başında, hastanın tedaviye uyumlu olmaması gelmektedir. Bazı hastalar, danışmanlık veya terapiyi kabul etmekte veya terapiye devam etmekte güçlük çekebilmektedir. Bazı hastalar ise konuşmakta, sorunlarını dile getirmekte zorluk çekebilmektedir.

Bazı kişiler, danışmanlık veya terapinin kendilerini çok kısa bir süre içinde iyileştireceğini beklemektedir. Bu sorun da sık karşılaşılan problemler arasındadır. Bir diğer problem de, iyileşme için yeterli ve gereken çabayı sarf etmeyen veya psikolog tavsiyelerini uygulamak istemeyen hastalardır. Bazı hastaların problemi ise psikolog ile ilişkisinde güven problemi yaşamalarıdır. Hastanın terapiyi anlamaması veya anlamakta zorluk çekmesi de bir başka önemli problemdir.

Aybros Psikoloji psikologları ve psikolojik danışmanları, bu problemlerle mücadele etmek için çeşitli yollar kullanabilmekte ve hastaların ihtiyaçlarına en uygun yolu bulmaya çalışmaktadır. Sorun çözümlerinde uzmanlaşmış, önde gelen psikologlardan oluşan merkezimizin itibarı, kurumsal etkinliği önemli ölçüde artırmaya yardımcı olan birinci sınıf çözümler sunmaya dayanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.