Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

En İyi Depresyon Tedavisi

Bir kişinin günlük faaliyetlerini engelleyen üzüntü, kayıp veya öfke duyguları olarak tanımlanabilen ve duygu durum bozukluğu olarak sınıflandırılan depresyon tedavisinde Aybros Psikoloji, en iyi depresyon tedavisi yöntemleriyle başvurulabilecek en doğru merkezdir.

Depresyon Tedavisi

 

Depresyon tedavisi, sahip olunan depresyon tipine bağlı olarak konuşma terapileri ve ilaçlar veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilmektedir.

En İyi Depresyon Tedavisi

 

Bir kişinin günlük faaliyetlerini engelleyen üzüntü, kayıp veya öfke duyguları olarak tanımlanabilen ve duygu durum bozukluğu olarak sınıflandırılan depresyon tedavisinde Aybros Psikoloji, en iyi depresyon tedavisi yöntemleriyle başvurulabilecek en doğru merkezdir.

 

Ankara Çocuk Psikoloğu

 

Çocuk psikolojisi, birkaç ana gelişim alanının etkileşimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ana gelişim alanlarının başında, fiziksel gelişme gelmektedir.  Çocuklarda fiziksel gelişim, tipik olarak öngörülebilir bir olaylar dizisidir. Bir çocuk psikoloğunun görevleri arasında, çocuğun fiziksel gelişimi ve gelişime dair fiziksel düzensizliklere işaret edebilmek ve bir anormallik olup olmadığını gözlemlemek gelmektedir.

Fiziksel gelişimdeki büyük gecikmelerin, Ankara çocuk psikoloğu olarak daha sonra erken ele alınabilecek diğer temel gelişimsel sorunları ortaya çıkarabileceğinin altını çizmek isteriz. Ana gelişim alanlarından bir tanesi de, bilişsel gelişimdir. Tıbbi anlayışı son yıllarda büyük ölçüde değişen çocukluktaki bilişsel gelişim söz konusu olduğunda, artık yeni doğmuş bebekler bile bunu ifade edecek dile sahip olmadan çevrelerinin farkındadır ve çevreleriyle ilgilidir.

Bir çocuğun düşünce ve entelektüel öğrenme süreçlerinin ifadesi söz konusu olduğunda bilişsel gelişimden söz edilebilir. Bilişsel gelişimde çocukların çevrelerini gözlemleyip anlama, hafıza, dil öğrenme, problem çözme, karar verme, hayal gücünü kullanma, temel muhakemenin kullanım biçimi devreye girmektedir. Tüm bu faktörleri, bir çocuğun genetiği ile çevresi etkilemektedir. Duygusal gelişim, sosyal gelişim ile iç içedir. Çocuğun duygularını nasıl hissettiğini, anladığını ve ifade ettiğini kapsar.

Çok küçük çocuklarda duygusal gelişimden bahsederken neşe, korku, üzüntü ve öfke temel duygularından bahsedilir. Çocuğun büyümesi, beraberinde umut, güven, gurur ve suçluluk tarzı biraz daha karmaşık duyguları getirir. Bir çocuğun empatiyle diğer kişilerin duygularını hissetme ve anlama becerisi de duygusal gelişim kapsamındadır. Çocukların çoğu, duyguları uygun şekilde düzenleme ve ifade etmeyi öğrenme konusunda zorluk yaşamaktadır.

Çocukların duygularını erkenden anlamalarına yardımcı olmak, şimdiki ve gelecekteki duygusal gelişim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilmektedir. Ankara Çocuk Psikoloğu, bir çocuğun duygularını nasıl sağlıklı ve olumlu bir şekilde anlayacağına ve ifade edeceğine yardımcı olur. Duygusal gelişim, sosyal gelişimi oldukça bilgilendirir çünkü çocuğun diğer insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu doğrudan etkileyen faktör, duygularını hissetme, anlama ve ifade şeklidir.

Sosyal gelişim, çocuğun çevresindeki insanlarla, ebeveynleriyle, akranlarıyla, otorite figürleri ve hatta hayvanlarla ilişki kurmak için gerekli olan değerleri, farkındalığı ve sosyal becerileri nasıl geliştirdiği ile ilgilidir. Yaşa uygun sosyal becerilerin gelişimi üzerinde, bir çocuğun erken ilişkileri, büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Güven, dostluk, çatışma yönetimi ve otoriteye saygı sosyal gelişimin örnekleridir. Çocuklar da bazen tıpkı yetişkinler gibi psikolojik yardıma ihtiyaç duyar.

Tedavi tipik olarak ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukların yapabilecekleri kadar iyi çalışmadıklarını fark ettiklerinde başlar. Merkezimiz psikologları, çocukların kaygı ve depresyon, hiperaktivite, ebeveynlerle çatışmalar ve boşanma ya da bir ebeveynin ölümü gibi stresli olaylar, arkadaşlar ile uyumsuzluk, yeme bozuklukları, hırsızlık ve yalan söyleme, tırnak yeme, öğrenme bozuklukları, konuşma bozuklukları ve daha fazla sorunla başa çıkmalarına yardımcı olabilmektedir.

Tavsiye Edilen Depresyon Tedavisi

 

Depresyon tedavisi, depresyon belirtilerini azaltmak için yapılan bir takım tedbirlerdir. Bu tedbirler arasında, tavsiye edilen depresyon tedavisi sunan merkezimizin en yaygın olarak kullandığı yöntemler, psikoterapi ve ilaç tedavileridir. Psikoterapi, kişinin depresyon nedenlerini keşfetmesine ve bu nedenlerle başa çıkmasına yardımcı olur. İlaç tedavisi ise, depresyon belirtilerini azaltmak için kullanılan antidepresan ilaçları içerir.

Önemli olan, kişiye ait depresyon tedavisi için uygun yöntemin bulunması ve kişinin tedaviyi sürdürmesidir. Psikoterapi yöntemi, kişinin depresyon nedenlerini keşfetmesine ve bu nedenlerle başa çıkmasına yardımcı olur. Psikoterapi, bir terapist veya psikiyatrist tarafından yürütülen bir süreçtir. Birçok farklı psikoterapi yöntemi mevcuttur, ancak en yaygın olarak kullanılanlar şunlardır:

 • Kognitif Davranışçı Terapi (KDT): Bu yöntem, kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını incelemesine ve değiştirmesine odaklanır.
 • Konuşma Terapileri: Bu yöntem, kişinin geçmişte yaşadıklarının etkilerini incelemesine ve bunların bugünkü duygusal durumunu nasıl etkilediğini anlamasına odaklanır. Kişinin, kişilik özelliklerinin ve kişilik kalıplarının incelemesine ve bunların depresyon belirtileriyle nasıl ilişkili olduğunun anlaşılmasına olanak tanır.

Psikoterapi süreci, kişinin ihtiyacına ve belirtilerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Tedavi, birkaç hafta veya aylık seanslar olarak sürebilir. Sürenin uzunluğu veya kısalığı, kişinin durumuna göre değişebilir. Bu yöntemler, kişinin kişisel özelliklerini, yapılandırılmış ödevleri ve kişinin kendisi ile yaptığı çalışmaları içerebilmektedir.

Ankara Önerilen Depresyon Tedavisi

 

Depresyon, duygu durum bozukluğu olarak sınıflandırılır. Bir kişinin günlük faaliyetlerini engelleyen üzüntü, kayıp veya öfke duyguları olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, oldukça yaygın bir sorundur. Depresyon ve keder bazı özellikleri paylaşsa da depresyon, sevilen birini kaybettikten sonra hissedilen kederden veya travmatik bir yaşam olayından sonra hissedilen üzüntüden farklıdır. Depresyon, genellikle kendinden nefret etmeyi veya özgüven kaybını içerirken, keder tipik olarak içermemektedir.

Kederde, ölen kişinin olumlu duyguları ve mutlu anıları tipik olarak duygusal acı duygularına eşlik eder. Majör depresif bozuklukta üzüntü duyguları süreklidir. İnsanlar depresyonu farklı şekillerde yaşar. Günlük işlerinize müdahale ederek zaman kaybına ve üretkenliğin düşmesine neden olabilir. Ayrıca ilişkileri ve bazı kronik sağlık durumlarını da etkileyebilmektedir. Depresyon nedeniyle kötüleşebilecek durumlar şunlardır:

 • Artrit
 • Astım
 • Kalp ve Damar Hastalıkları
 • Kanser
 • Diyabet
 • Obezite

Zaman zaman kötü hissetmek, hayatın normal bir parçasıdır ve üzücü olaylar herkesin başına gelebilmektedir. Ancak düzenli olarak kişinin kendisini kötü veya umutsuz hissetmesi, depresyonla uğraşıyor anlamına gelebilmektedir. Depresyon, Ankara önerilen depresyon tedavisi hizmeti sunan merkezimizde uygun tedavi olmaksızın kötüleşebilen ciddi bir tıbbi durum olarak kabul edilir.

Ankara En İyi Depresyon Tedavisi

 

Depresyon, sürekli bir üzüntü durumundan veya üzgün hissetmekten daha fazlası olabilir. Merkezimiz, Ankara en iyi depresyon tedavisi hizmetinde sunduğu ilaç tedavisi,  depresyon belirtilerini azaltmak için kullanılan antidepresan ilaçları içerir. Bu ilaçlar, beyin dengesini düzelterek kişinin duygusal durumunu iyileştirmek için tasarlanmıştır. En yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçlar arasında SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) denilen ilaçlar bulunur.

Bu ilaçlar, serotonin adlı bir beyin hormonunun miktarını arttırarak kişinin duygusal durumunu iyileştirmek için kullanılır. SNRI (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor) ise serotonin ve norepinefrin adlı iki farklı beyin hormonunun miktarını arttırarak kişinin duygusal durumunu iyileştirmek için kullanılmaktadır. Tricyclic Antidepressants (TCA), çok eski bir tiptir fakat hala kullanılmaktadır. Serotonin ve norepinefrin gibi birçok beyin hormonunun miktarını artırır, duygusal durumu iyileştirir.

MAO inhibitors (Monoamine Oxidase inhibitors), beyinde bulunan monoamin oksidaz adlı enzimi inhibe ederek, serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi beyin hormonlarının miktarını arttırarak kişinin duygusal durumunu iyileştirmek için kullanılır. Bu ilaçların hepsi, depresyon tedavisinde etkili olabilir fakat kişinin kişisel durumuna göre doktor tarafından seçilmelidir. İlaç tedavisi, genellikle psikoterapi ile birlikte uygulanır ve ilaçların etkileri birkaç hafta içinde ortaya çıkabilir.

Depresyon Tedavisi Seans Ücretleri

 

Majör depresyon çeşitli semptomlara neden olabilmektedir. Bazıları, ruh halini etkiler ve diğerleri vücudu etkiler. Semptomlar da devam edebilir veya gelip gidebilir. Depresyonu olan herkes, aynı semptomları yaşamaz. Semptomların ciddiyeti, ne sıklıkta meydana geldiği ve ne kadar sürdüğü değişebilir. Aşağıdaki genel depresyon belirti ve semptomlarından bazıları, en az 2 hafta boyunca hemen hemen her gün yaşanabilir.

 • Üzgün, endişeli veya boş hissetmek
 • Umutsuz, değersiz ve karamsar hissetmek
 • Çok ağlamak
 • Rahatsız veya kızgın hissetmek
 • Bir zamanlar zevk alınan hobilere ve ilgi alanlarına olan ilgi kaybı
 • Enerji azalması ve yorgunluk
 • Konsantre olma, hatırlama veya karar vermede zorluk
 • Daha yavaş hareket etmek veya konuşmak
 • Uyuma güçlüğü, sabah erken uyanma veya fazla uyuma
 • İştah veya kilo değişiklikleri
 • Tedavi ile iyileşmeyen, net bir nedeni olmayan baş ağrısı, ağrı veya sızılar, sindirim sorunları ve kramplar gibi kronik fiziksel ağrı
 • Ölüm düşünceleri, kendine zarar verme veya intihar girişimleri

Depresyon belirtilerinin erkekler, kadınlar, gençler ve çocuklar arasında farklı şekilde yaşanabildiği de unutulmamalıdır. Erkeklerde öfke, saldırganlık, sinirlilik, endişe veya huzursuzluk gibi ruh hali boş, üzgün veya umutsuz hissetmek gibi duygusal durumlar, ilgi kaybı, favori faaliyetlerden artık zevk alamama, kolayca yorulma, intihar düşünceleri, aşırı içme, uyuşturucu veya yüksek riskli faaliyetlerde bulunma gibi davranışlar, uyku düzensizliği, azalmış cinsel istek, cinsel performans eksikliği sıkça görülür.

Kadınlarda sinirlilik gibi ruh halleri, üzgün veya boş, endişeli veya umutsuz hissetmek gibi duygusal durumlar, faaliyetlere ilgi kaybı, sosyal ilişkilerden çekilme veya intihar düşünceleri gibi davranışlar, daha yavaş düşünme veya konuşma gibi bilişsel yetenekler, gece boyunca uyumada zorluk, erken uyanma veya çok fazla uyuma gibi uyku düzensizlikleri, azalmış enerji, daha fazla yorgunluk, iştahta değişiklikler, kilo değişiklikleri, ağrılar, baş ağrıları veya artan kramplar gibi fiziksel durumlar sıkça yaşanmaktadır.

Çocuklarda görülen semptomlardan bazıları ise sinirlilik, öfke, ruh halindeki hızlı değişimler veya ağlama, yoğun üzüntü gibi ruh halleri, yetersizlik duyguları veya umutsuzluk, okulda sorun veya okula gitmeyi reddetmek, arkadaşlardan veya kardeşlerden kaçınmak, ölüm veya intihar düşünceleri veya kendine zarar verme gibi davranışlar, konsantrasyon güçlüğü, okul performansında düşüş veya notlardaki değişiklikler gibi bilişsel yetenekler, uyku düzensizlikleri, enerji kaybı, sindirim sorunlarıdır.

Aybros Psikoloji depresyon tedavisi seans ücretleri, hastalığın şiddetine, uygulanacak olan tedavi biçimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi tedavi süresi, hastanın durumuna, hastalığın yoğunluğuna, ortaya çıkan semptomlara ve hastanın tedaviye verdiği cevaba bağlı olarak uzun veya kısa süreli olabilmektedir. Net ücret bilgisi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Depresyon Tedavisi Sık Karşılaşılan Problemler

 

Her kişinin durumu farklı olduğu için depresyon tedavisi sık karşılaşılan problemler, kişiye özel olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu problemleri aşmak için kişinin psikoloğuyla birlikte çalışması ve destek alması önemlidir. Depresyon tedavisi sırasında sık karşılaşılan problemler şunlar olabilmektedir:

 1. Tedavinin etkili olmaması: Depresyon tedavisi sırasında ilaçlar veya psikoterapi uygulanmasına rağmen belirtilerin azaltılmaması veya tamamen ortadan kalkmaması durumunda, kişi tedavinin etkisiz olduğunu düşünebilir.
 2. Tedavinin yan etkileri: Antidepresan ilaçların kullanımı sırasında yan etkiler görülebilir, örneğin uyku bozukluğu, anksiyete, cinsel disfonksiyon gibi.
 3. Tedavinin sürekliliği: Depresyon tedavisi süresince ilaçların kullanımının sürekli olması gerekir, ancak kişi, ilaçları kullanmayı bırakırsa belirtiler yeniden ortaya çıkabilir.
 4. Tedavinin zaman alması: Depresyon tedavisi sürecinde belirtilerin ortadan kalkması zaman alabilir ve kişi sabırlı olmalıdır.
 5. Tedaviye uyum: Kişi, tedavi sürecine uymakta zorluk çekebilir veya tedaviye başlamakta isteksiz olabilir.
 6. Kişinin kendine güveni: Depresyon kişinin kendine güvenini zayıflatabilir, bu da tedaviye uymasını ve tedavinin etkili olmasını zorlaştırabilir.
 7. Kişinin çevresinde destek: Tedavi sürecinde kişinin çevresindeki insanların desteği önemlidir, ancak kişi bu desteği alamayabilir.
 8. Kişinin kabul etmemesi: Kişi depresyonun var olduğunu kabul etmemekte zorluk çekebilir ve tedaviye başlamakta isteksiz olabilir.

 

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.