Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Önerilen Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

Aybros Psikoloji olarak, önerilen çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetimizde çocukların ve ailelerin daima yanındayız. Merkezimiz; çocukların duygularını, davranışlarını, düşüncelerini anlamaya ve olumlu yönde değiştirmemeye çalışan bir uzmandır.

Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Çocuk psikoloğu, çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile ilgilenen, gelişimlerini destekleyen terapiler sunan bir hizmettir.

Önerilen Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Aybros Psikoloji olarak, önerilen çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetimizde çocukların ve ailelerin daima yanındayız. Merkezimiz; çocukların duygularını, davranışlarını, düşüncelerini anlamaya ve olumlu yönde değiştirmemeye çalışan bir uzmandır.

 

Uzman ve Çözüm Hedefli Ankara Çocuk Psikoloğu

 

Aybros Psikoloji, bir Ankara çocuk psikoloğu olarak, çocukların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamaya ve olumlu yönde değiştirmeye çalışan bir uzman olarak tanımlanabilir. Eğitim ve terapi programları ile hem çocuklardaki öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve davranış bozukluğu gibi sorunlara çözümler üretmeye çalışır hem de ailelere danışmanlık yapar. Merkezimiz, çocukların her anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

Çocukların davranışlarını ve duygularını en ayrıntılı biçimde inceleyen merkezimizin eğitim ve terapi programları, çocuğun sağlıklı gelişimi ve yetişmesinde en büyük destekçi olarak görülmektedir.   Profesyonel bir kadrodan oluşan merkezimiz, çocuk davranışları ve çocuk gelişimi konusunda edindiği bilgiyi, çeşitli zihinsel ve duygusal sorunları olsun olmasın tüm çocuklara ve ailelere yardımcı olmak için kullanmaktadır.

Çocukların gelişimi ve eğitimine odaklanan merkezimizin öğrenme güçlükleri, zihinsel sorunlar ve davranış sorunlarının yanında aile içi sorunlar, sosyal sorunlar gibi farklı sorunlarla da ilgilenen merkezimiz, çocukların genel gelişimini ve refahını desteklemek için çalışır. Çocukların eğitimini, öğrenimlerini ve sağlıklı büyümelerini desteklemek için her çocuğa uygun planlar yapar ve uygular. Bu uygulamaları sonucunda birçok soruna en uygun şekilde çözümler bulur.

Çocukların saldırgan olması, hiperaktivite, otizm, yalan söyleme ve hırsızlık gibi kötü alışkanlıklar, sosyal ilişkilerde ve arkadaşlarıyla yaşanan sıkıntılar, isyankarlık, tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, konuşma sorunları, kekemelik, anksiyete, depresyon, okul korkusu ve çocuklarda görülen daha pek çok sorunun üzerine özenle eğilen merkezimiz, bu sorunların çocuğun gelişiminde gerilemeye neden teşkil edeceğini çok iyi bilir ve buna uygun çözümler sunar.

Sorunlu çocuklarda bu sorunların çözüme kavuşturulması ve sorunlu olmayan çocuklarda bu tarz sorunların ortaya çıkmaması gelecekteki sağlıklı nesiller açısından büyük önem taşımaktadır. Başarının temelinin, daima çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki gelişimleri olduğu unutulmamalıdır. Merkezimizde yaygın olarak kullanılan terapiler, kognitif davranışçı terapi, oyun terapisi, sosyal beceri terapisi ve bilişsel-davranışçı terapisidir.

Tavsiye Edilen Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Çocukların davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışıp bunları doğru yönde değiştirmeye çalışan psikologluk ile çocukların eğitimini, öğrenmelerini ve büyümelerini desteklemek için planlar ve uygulamalar sunan pedagogluk mesleğini bir araya getiren merkezimiz, tavsiye edilen çocuk psikoloğu ve pedagog hizmeti sunar. Hizmetimizde, bir çocuğun psikolojisi üzerinde etkili olan aile yapısı, sosyoekonomik durum, sağlık durumu, ebeveyn ile çocuk ilişkisi ve genetik yatkınlıklar ele alınır.

Uzman kadromuz sayesinde çocukların ve gençlerin zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve bilişsel gelişimleriyle ilgili sorunlar net bir biçimde tanımlanabilmekte ve çözülebilmektedir. Merkezimizde sunulan çocuk psikoloğu ve pedagog terapileri, çocukların okul ve öğrenme sorunlarını, arkadaşlar ve çevre ile olan sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak en ideal desteği verir. Aybros Psikoloji, her çocuğun bütüncül gelişimini sağlayan tedavi yaklaşımlarında bulunur.

Çocukların sorunlu davranışlarıyla birlikte sorunlu düşüncelerini değiştirmelerine de yardımcı olan merkezimizin, özellikle bilişsel davranışçı terapi, çocukların duygusal ve düşünsel açıdan sorunlarını ifade etmelerine ve çözmelerine destek olan oyun terapisi, psikodinamik terapi, sistematik klinik görüşmeler ve hypno-terapi oldukça faydalı uygulamalardır. Çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını çözmek için kullanılan eğitim programlarından olan terapötik sınıf da, oldukça faydalı uygulamalar arasındadır.

Merkezimizde çocuğun bireysel özelliklerini korumayı ve çocuğun toplumla bütünleşmesini kolaylaştırırız.  Çocuğun ve ailesinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için yapılan görüşmeler gibi terapiler, çocuğun zeka, kişilik, öğrenme ve diğer yeteneklerini ölçmek için kullanılan testler de merkezimizin sıklıkla başvurduğu yöntemlerdendir. Çocukların her biri ve her birinin sorunu farklı olduğu için çocuklarla çalışırken esnek davranırız. Sorun çözümünde, empati kurabilecek becerilere sahibizdir.

Önerilen Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini inceleyen ve çocukların belirli sorunlarına çözümler üreten, çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim planları ve programları hazırlayan ve uygulayan önerilen çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetimiz, birçok farklı uzmanlığı kapsamaktadır. Çocuğun gelişiminde ebeveynlerin, öğretmenlerin ve sosyal çevredekilerin büyük rol oynadığını bilir.

Çocuğun gelişimi ve çocuk gelişiminin kavramı konusunda deneyimli ve bilgili kadromuz, gelişimi etkileyen biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin detaylı incelemesini yapar. Çocuk gelişiminin boyutları, fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki boyutlardır. Aybros Psikoloji, erken çocukluk döneminde ve daha sonraki çocukluk döneminde dil gelişimi, dil ve düşünce, zeka yapısı, kişilik kavramı ve kişiliği etkileyen faktörler, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri gibi konular üzerinde de durur.

Ankara En İyi Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Çocuklarda yaygın davranış sorunlarının nedenlerini detaylı bir biçimde inceleyen Ankara en iyi çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetimizde çocukların psikolojik ve eğitimsel sorunları arasında şunlar sayılabilir:

  • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
  • Öğrenme bozuklukları
  • Depresyon, anksiyete, saldırgan davranışlar veya sosyal ilişkilerde zorluklar gibi duygusal ve davranışsal sorunlar
  • Otizm spektrum bozukluğu
  • Sosyal ilişkiler, konuşma ve dil becerileri veya davranışlarının gelişiminde zorluklar
  • Okuma zorlukları olan çocuklar için yazılı metin okuma ve yazma becerilerinde zorluklar, yani disleksi
  • Yazı yazma becerilerinde zorluklar yaşayan çocuklar için yazılı metin yazma becerilerinde zorluklar, yani disgrafia
  • Yazım kurallarına uymada zorluklar yaşayan çocuklar için yazılı metin yazma becerilerinde zorluklar, disortografi
  • Matematik becerilerinde zorluklar yaşayan çocuklar için sayılar, ölçüler, oranlar veya ölçekler gibi konularda zorluklar

Ankara En İyi Çocuk Psikoloğu ve Pedagog

 

Pedagoji terapilerinde çocukların öğrenme sürecinde Ankara en iyi çocuk psikoloğu ve pedagog hizmetimiz, öğrenmenin anlamı ve doğası, öğrenmeyi etkileyen faktörler, motivasyon ve öğrenme, hafıza ve duygu, öğrenme yöntemleri, başlıca öğrenme yasaları ve bunların eğitimsel etkileri ile öğrenme teorilerini kapsamaktadır.  Eğitim, çocukta ve yetişkinde en iyiyi ortaya çıkaran bir süreçtir. Merkezimizin amacı, kültürel olarak rafine, duygusal olarak dengeli ve etik nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Zihinsel olarak uyanık, ahlaki açıdan doğru, fiziksel olarak güçlü, sosyal olarak verimli, ruhsal olarak dengeli nesiller yetiştirmeye destek olan merkezimiz, terapilerinde uygulamalı davranış bilimini ve ilkelerini, psikoloji tekniklerini, bilimsel yöntemler ve bilimsel yaklaşımları kullanmaktadır.  Psikolojinin eğitimle yakından bağlantılı olduğunu bilen uzman merkezimiz için insan davranışının incelenmesi ve eğitim, insan davranışını değiştirme sürecidir.

Eğitim psikolojisi, insan davranışı ve onun değiştirilmesi ile ilgilenir. İlkelerin uygulanmasıyla ilgilenir. Merkezimiz için aile, hem çocuk psikolojisi terapisinde hem de çocuk pedagojisinde çok önemlidir çünkü aile çocuğun en önemli sosyal ve emosyonel destek kaynağıdır. Aile terapisi, çocuğun davranışlarının ve duygularının arkasındaki nedenleri anlamak için aile ile birlikte çalışır. Bu, çocuğun sorunlarının kaynağının aile içi dinamikler olduğu durumlarda özellikle yararlıdır.

Aile terapisi, aile üyelerinin iletişim, problem çözme ve çatışma çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve aile içinde daha sağlıklı ilişkiler oluşmasına katkıda bulunur. Herkes çocuğunun sağlıklı gelişmesini ister, ancak bir çocuğun davranışının normal bir gelişim aşamasının belirtisi mi yoksa bir anormallik belirtisi mi olduğu her zaman net değildir. Psikologlarımız ve pedagoglarımız farkı anlamanıza yardımcı olabilir.

Çocuk Psikoloğu ve Pedagog Seans Ücretleri

 

Bir çocuğun normal ve anormal psikolojik kalıplarını anlamak, ebeveynlerin çocuklarıyla en iyi nasıl iletişim ve bağlantı kuracaklarını anlamalarına, çocuklarına duyguları yönetmek için başa çıkma mekanizmalarını öğretmelerine ve çocuklarının her yeni gelişim aşamasında ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olabilir. Çocuk psikologları ve pedagoglar ayrıca anormal davranışları erkenden tespit edebilir, öğrenme sorunları, hiperaktivite veya kaygı gibi yaygın davranışsal sorunların kökenin inebilir.

Çevresel, genetik ve kültürel faktörlerin tümü bir çocuğun gelişimini ve bir aşamadan diğerine ne kadar hızlı ilerlediğini etkileyebilir. Çocukların ayrıca, erken çocukluk travmasını atlatmasına yardımcı olabilen merkezimizin çocuk psikoloğu ve pedagog seans ücretleri, çocuğun durumuna ve uygulanacak yönteme göre değişiklik gösterebilmektedir. Tedavi süresi, her çocukta farklılık gösterebilmektedir. Net bir ücret bilgisi için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Çocuk Psikoloğu ve Pedagog Sık Karşılaşılan Problemler

 

Çocuk Psikolojisi ve pedagojisi, aile sağlığının ve sağlıklı, başarılı bir eğitimin önemli bir dalıdır.   Ebeveynlere, çocuklarının gelişim aşamalarında ilerlemelerine yardımcı olacak kaynaklar ve zihinsel sağlık açısından bir çocuğun öğrenme veya sosyal farklılıklar ya da gelişimsel gecikmeler açısından karşılaşabileceği olası zorluklar hakkında daha derin bir bakış sağlar. Çocuğunuzun ruh sağlığı ve gelişimi ile eğitimde yaşadığı sorunlar hakkında endişeleriniz varsa, bugün bir randevu ayarlamak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Merkezimizin uygun tedavi seçenekleri için merkezimize başvurulan çocuk psikoloğu ve pedagog sık karşılaşılan problemler arasında davranış bozuklukları, okul problemleri, aşırı duyarsızlık veya aşırı duyarlılık, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB), öz-düşünce bozuklukları ve sosyal beceri eksiklikleri sayılabilir. Çocuk psikolojisi ve pedagojisi tedavisinde sık karşılaşılan problemler arasında, çocuğun ve ailesinin tedaviye uyum sağlaması gelmektedir.

Merkezimizde uygulanan tedavinin uygunluğu, yeterli süre ve frekansta uygulanması, tedavinin etkili olmasını sağlamak için gerekli destek hizmetlerinin sağlanması, çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması, çocuğun ve ailesinin tedavi sürecinde yeterli derecede bilgilendirilmesi, çocuğun ve ailesinin tedavi sonrası desteklenmesi ise merkezimizin en önemli özelliklerindendir.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.