Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Çocuk Ergen Psikoloğu Hizmetinde Bilimsel Profesyonellik

Aybros Psikoloji, çocuklara ve ergenlere sosyal bağlamları içinde psikolojik hizmet sunarken vakalara bilimsel profesyonellikle yaklaşır. Psikolojide uzman merkezimiz, sağlıklı bir zihin ve kişilik gelişimine en büyük yardımcıdır.

Çocuk Ergen Psikoloğu

 

Çocuk ve ergen psikoloğu çocukluk ve ergenlikteki bilişsel, duygusal, sosyal ve fizyolojik değişimleri, kişilik gelişimini inceler, sorunları çözmeye çalışır.

Çocuk Ergen Psikoloğu Hizmetinde Bilimsel Profesyonellik

 

Aybros Psikoloji, çocuklara ve ergenlere sosyal bağlamları içinde psikolojik hizmet sunarken vakalara bilimsel profesyonellikle yaklaşır. Psikolojide uzman merkezimiz, sağlıklı bir zihin ve kişilik gelişimine en büyük yardımcıdır.

 

Ankara Çocuk Psikoloğu

 

Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve davranışsal sorunlarının nedenlerini ve bu sorunların nasıl çözüleceğini anlamak için Ankara Çocuk Psikoloğu, çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Örneğin, görüşme, testler, oyun terapisi ve aile terapisi gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Ankara çocuk psikoloğu,  çocukların sağlıklı bir kişilik gelişimine ve sosyal beceri kazanmalarına destek verir. Ayrıca, merkezimiz, ebeveynlere de en büyük destektir.

Ebeveynlerin, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine nasıl destek verecekleri hakkında tavsiyelerde bulunabilir. Bu uzmanlık alanımızda, özellikle önemli olan, çocukların temel psikolojik ihtiyaçlarının ve ailenin ve diğer sosyal bağlamların sosyo-duygusal uyumu, gelişimsel süreçleri, zihinsel ve davranışsal bozuklukları ve gelişimsel psikopatolojiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasıdır.

Terapilerimiz, çocuklar tarafından deneyimlenen çok çeşitli birbiriyle ilişkili biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunların incelenmesini, değerlendirilmesini ve tedavisini içerir. Bunlar, aşağıdakilerle sınırlı olmasa da, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Psikolojik, bilişsel, duygusal, gelişimsel, davranışsal sorunları tedavi etmek
 • Biyolojik hassasiyetler
 • Davranışsal, psikolojik, zihinsel, duygusal, gelişimsel ve ailevi sorunlar
 • Bilişsel eksiklikler
 • Travma ve kayıp
 • Sağlıkla ilgili sorunlar
 • Gelişimsel değişimle ilgili stres ve başa çıkma
 • Toplumsal bağlam

Çocuk psikolojisi, çeşitli ortamlarda çeşitli psikolojik, davranışsal, gelişimsel, akademik, aile, akran ve sağlıkla ilgili zorluklar sergileyen çocuklar ve ergenler için araştırma ve hizmet sunumunu içermektedir. Çocuklar ve ergenler popülasyonuna hitap eden çok çeşitli prosedürler ve beceriler kullanır. Temel beceriler ve prosedürler ise şunları içermektedir:

 1. Psikolojik, entelektüel, bilişsel, davranışsal test ve değerlendirmeleri içeren değerlendirme prosedürü
 2. Psikoterapi ve davranış yönetimini içeren müdahale prosedürü
 3. Zorbalık, bağımlılıklar, obezite, şiddet gibi durumları içeren önleme programlarının geliştirilmesi

Çocuklar, duygusal desteğe ve duyguları hakkında konuşacak birine ihtiyaçları olduğunda bir çocuk psikoloğunu görmeye ihtiyaç duyabilir. Özellikle kaygı, depresyon, öfke veya büyük bir yaşam değişikliği ile mücadele ediyorsa çocuğun mutlaka bir çocuk psikoloğuna görünmesi gerekmektedir. Ankara çocuk psikoloğu, ailelere de çocuklarıyla nasıl daha iyi geçineceklerini ve zor davranışları nasıl geliştireceklerini bulmada onlara en büyük yardımcıdır.

Okulda, ailelerinde ve genel olarak yaşamda stres yaratan ve sorunları olan çocuklara yardımcı olabilen Ankara Çocuk Psikoloğu’na, aşağıdaki durumlarda görünmekten fayda vardır:

 1. Çocuğunuzun dikkat eksikliği, öğrenme farklılığı, öğrenme zorluğu, uyumsuzluk, yalan söyleme, hırsızlık, tırnak yeme, parmak emme, hiperaktivite, okul korkusu, arkadaşlarıyla geçinememe, öfke kontrolsüzlüğü, konuşma zorluğu veya otizm spektrum bozukluğu gibi öğrenmesini veya sosyal etkileşimini etkileyen bir durumu varsa
 2. Çocuğunuzun duygusal veya davranışsal sorunları yönetme konusunda yardıma ihtiyacı varsa
 3. Çocuğunuz için daha ayrıntılı bir teşhis istiyorsanız
 4. Çocuk, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar veya çocuk ihmali dahil olmak üzere istismara uğramışsa
 5. Yeni bir teşhisle başa çıkmak veya kronik bir hastalıkla yaşamak gibi bir durum varsa
 6. Boşanma veya diğer aile sorunlarıyla başa çıkmak gibi bir durum varsa
 7. Zihinsel yetersizlik, disleksi, iletişim bozukluğu gibi gelişimsel farklılıklar varsa
 8. Anoreksiya, bulimia ve aşırı yeme bozukluğu dahil olmak üzere yeme bozuklukları varsa
 9. Keder ve kayıp söz konusuysa
 10. Vücut dismorfik bozukluğu ve cinsiyet disforisi dahil olmak üzere kimlik ve benlik saygısı sorunları varsa
 11. Depresyon, kaygı, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) dahil olmak üzere ruh sağlığı koşulları varsa
 12. Sosyal ortamlardaki sorunlar mevcutsa
 13. Uykusuzluk, kabuslar ve uyku kaygısı dahil olmak üzere uyku bozuklukları varsa
 14. Büyük yaşam değişiklikleriyle ilgili stres varsa

Terapi, hem yetişkinlere hem de çocuklara, ister zihinsel sağlık koşulları ister geçici durumlar olsun, hayatın bize getirdiği stres etkenleriyle konuşmak ve bunlarla başa çıkmak için güvenli bir alan sağlayan paha biçilmez bir araçtır. Çocuğunuzu herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Çocuğunuzun okul, ilişkiler, duyguları yönetme, davranış veya öğrenme gibi sorunlarla boğuştuğunu düşünüyorsanız, uygun fiyatlı Ankara Çocuk Psikoloğu merkezimize getirmenizde fayda vardır.

Tavsiye Edilen Çocuk Ergen Psikoloğu

 

Çocuğunuzun bir çocuk ve ergen psikoloğuna götürmenin fayda sağlayıp sağlayamayacağına ve ne zaman fayda sağlayabileceğine karar vermenize yardımcı olabilecek, dikkat edilmesi gereken birkaç genel durum ve davranış bulunmaktadır. Çocuğunuz zorbalık, sağlık durumu, boşanma veya yeni bir şehre veya okula taşınma gibi büyük bir değişiklik veya stresli bir durumla uğraşıyorsa, zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunları zamanla daha da kötüleşiyor gibi görünüyorsa bir psikolog şarttır.

Çocuğunuz veya aileniz ölüm, kaza veya istismar gibi bir travma yaşadıysa, çocuğunuzda büyük kişilik veya davranış değişiklikleri fark edersiniz, çocuğunuzun arkadaş edinmesi ve arkadaşlarıyla anlaşması zorsa, ders notları düşüyor veya okuldaki davranışlarında sık sık sorun yaşıyorsa, yalancılık ve hırsızlık gibi kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlar edinmişse, okul korkusu yaşıyorsa başarı odaklı tavsiye edilen çocuk ergen psikoloğu hizmetimiz daima yanınızdadır.

Ankara Önerilen Çocuk Ergen Psikoloğu

 

Aybros Psikoloji’nin, Ankara önerilen çocuk ergen psikoloğu olarak misyonu, çocukların ve ergenlerin optimal gelişimini kolaylaştırmaktır. Bunu, çocukları, öğrencileri ve ergenleri var olan engelleri başarılı bir şekilde aşmaları konusunda güçlendirmek için yapar. Bu, çocuğun ve ergenin aile ve okul bağlamları ile içinde yaşadıkları kültür gibi boş zaman gibi diğer bağlamların hesaba katılmasını gerektirir. Bu misyonu gerçekleştirirken, aşağıdakilere odaklanırız:

 

 1. Güçlü bir teorik arka plana ve gerçek yaşam pratiğine dayalı olarak bilgi ve becerilerin yanı sıra profesyonel ve bilimsel bir tutum oluşturmak
 2. Çocuk ve ergenlerin çevrelerindeki sistemleri ve çevresindekileri anlamasını desteklemek
 3. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin teorik modelleri ve atipik gelişimde risk ve koruyucu faktörlerin etkileşimini kullanmak
 4. Atipik gelişimi tipik gelişimden ayırt etmenin yolları ve çocukluk çağı bozukluklarının sınıflandırma sistemlerinin kullanımı
 5. Çocuk veya ergen ile zeka değerlendirmesi
 6. Çocuğa davranış eğitimi vermek
 7. Çözüm odaklı terapiler uygulamak
 8. Her sorun alanı için en uygun müdahale stratejisini seçmek ve uygulamak

 

Ankara Önerilen Çocuk Ergen Psikoloğu

 

Evde ve okulda davranış sorunları yaşayan bir çocuğu ve ergeni değerlendirmek, ardından tedavinin yönünü belirlemek, belki de davranışı sürdürebilecek pekiştireçleri belirlemek, ebeveynlere normal çocuk gelişimi hakkında bilgi vermek Ankara önerilen çocuk ergen psikoloğu merkezimizin başlıca sorumlulukları arasındadır. Artan kaygı yaşayan bir çocuk ve ergenin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi konusunda olsun, öğrenme bozukluklarında olsun merkezimiz en uygun terapiyi sunar.

Çocuklar, ergenler, yetişkinler ve ailelerle etkili bir şekilde çalışabilmek için biyolojik, fizyolojik, sosyal, çevresel, gelişimsel, bilişsel ve davranışsal teoriler gibi psikolojik teorilerin farklı yönlerini tam olarak kavrama yeteneğine sahip uzman psikologlarımız, bu psikoloji alanı içindeki zorluklar, farklı kültürlerden çocuklar, ergenler ve aileleri anlamakta ve onlarla çalışmakta profesyonel bir yaklaşım sergiler. Çocuk ve ergen psikolojisi ekibimiz, çocuklara ve ergenlere ve elbette ailelerine kaliteli bir hizmet sağlamayı taahhüt eder.

Ankara En İyi Çocuk Ergen Psikoloğu

 

Merkezimiz, Ankara en iyi çocuk ergen psikoloğu olarak çocuklara, ergenlere ve ailelerine kaygı ve endişeler, ebeveynlik stratejileri, düşük ruh hali, güven sorunları, duygu düzenleme ile ilgili zorluklar, uyku zorlukları gibi alanlarda hizmet vermektedir. Uzman merkezimiz çocuğun ilgi alanlarını belirleyebilir, değerlendirebilir ve anlayabilir. Yararlı stratejiler geliştirilmesine yardımcı olabilir, rehberlik ve destek sağlayabilir ve ilişkilerde gelişmeyi kolaylaştırabilir.

Hizmetlerimiz, çocuğun aile birimi içindeki iletişimini geliştirmesine, ilişkileri geliştirmesine ve bağları güçlendirmesine, özgüvenin geliştirilmesine ve zihinsel ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olur. Çocuklar ile kanıta dayalı terapiler, kısa ve orta vadeli müdahaleler sunan merkezimiz, çocuk ve ergen psikoloğu olarak, çocuklarda ve ergenlerde psikolojik problemlerin ve zihinsel ve davranışsal sağlık bozukluklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Psikologlarımız, ruh sağlığı değerlendirmeleri yapar, araştırma yapabilir, eğitim verebilir, programlar geliştirebilir ve değerlendirebilir, kamu politikası oluşturabilir, danışabilir, bilirkişi tanıklığı sağlayabilir ve hastalara danışmanlık yapabilir. Bir çocuk psikoloğu, bir gencin ruh sağlığını değerlendirmek için çeşitli testler yapabilir veya yaptırabilir. Testlerin çoğu, hasta görüşmeleri, envanterler, kontrol listeleri ve derecelendirme ölçekleri ve doğrudan gözlemdir.

Bir çocuk ergen psikoloğu, klinik çocuk ve ergen psikoloğu, çocuk psikoloğu, çocuk ve ergen terapisti, çocuk terapisti, çocuk psikoterapisti, çocuk ve ergen psikoterapisti veya pediatrik psikolog olarak da bilinmektedir. Bir klinik çocuk ve ergen psikoloğu tarafından kullanılan testler şunları içerebilir:

 • Genel şiddet, aile içi şiddet ve cinsel istismar risk değerlendirmelerini içeren adli değerlendirme testleri.
 • Akıl hastalığını belirlemek ve tedavi ilerlemesini değerlendirmek için akıl sağlığı değerlendirmeleri
 • Hafıza, bilişsel işlev ve görsel algı testleri dahil olmak üzere nöropsikolojik testler
 • Myers-Brigg Tip Göstergesi, Rorschach Mürekkep lekesi testi, IQ testleri ve yetenek değerlendirmeleri dahil olmak üzere kişilik ve zeka testleri
 • İntihar kontrol listeleri dahil olmak üzere intihar riski değerlendirmeleri

 

Çocuk Ergen Psikoloğu Seans Ücretleri

 

Merkezimizin çocuk ergen psikoloğu seans ücretleri, birtakım unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu unsurların başında, hastanın durumuna bağlı olarak belirlenen tedavi yöntemine göre belirlenen seans sayısı gelmektedir. Çocuk ve ergen psikologları bireysel olarak çocukları, çocukları ve ailelerini ve çocuk gruplarını tedavi eder. Bireysel, aile veya grup gibi spesifik tedavi türü, psikoloğun bireysel uygulamasına bağlıdır.

Ancak psikologlar ilaç tedavisi önermez. Durum, ilaç tedavisi gerektiriyorsa, psikoloğunuz sizi ileri değerlendirme ve tedavi için bir çocuk ve ergen psikiyatristine sevk edecektir. Hastaların ani bir travmatik veya bunaltıcı krizin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için kısa süreli terapiyi içeren kriz danışmanlığı yapan psikologlarımız, bağımlılık ve yeme bozukluğu rehabilitasyonunu içeren önleme ve kurtarma programları da hazırlamaktadır.

Çocuk Ergen Psikoloğu Sık Karşılaşılan Problemler

 

Genel olarak, çocuk ergen psikoloğu sık karşılaşılan problemler arasında davranış bozuklukları, okul problemleri, sosyal ilişkilerde zorluklar, aile içi çatışmalar, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve cinsel istismar gibi konular yer almaktadır. Bu problemlerin çözümü için çocuk ve ergen psikolojisi uzmanları genellikle terapi, öğrenme ve eğitim teknikleri, aile terapisi gibi yöntemleri kullanırlar.

Terapi sırasındaysa sık karşılaşılan problemler, çocuğun veya ergenin tedaviye cevap vermemesi, terapiyi bırakmak istemesi, psikoloğun verdiği görevleri yerine getirmek istemeyişi gibi problemler gelmektedir. Her çocuğa uygun yöntemler uygulayan merkezimizde bu tarz problemler ile çok sık karşılaşılmamaktadır. Deneyimli ve nitelikli bir çocuk psikoloğuna ihtiyacınız olduğunda, Aybros Psikoloji’nin en kaliteli biçimde hizmet sunacağından emin olabilirsiniz.

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.