Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Aybros Psikoloji Ayrıcalığıyla Bipolar Bozukluk Tedavisi

Aybros Psikoloji, ayrıcalıklı bipolar bozukluk tedavisiyle daima hizmetinizdedir. Merkezimizin, bipolar bozukluğu tedavisi psikoterapi, eğitim, öz-yönetim stratejileri, ilaç tedavisi ve aile, arkadaşlar ve destek grupları gibi dış destekleri içermektedir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

 

Kronik bir hastalık olan bipolar bozukluğun devam etmesinde zorunlu tedavi, çoğu insanın ruh hali değişimlerini ve diğer semptomların kontrol edilmesine yardımcı olur.

 

Aybros Psikoloji Ayrıcalığıyla Bipolar Bozukluk Tedavisi

 

Aybros Psikoloji, ayrıcalıklı bipolar bozukluk tedavisiyle daima hizmetinizdedir. Merkezimizin, bipolar bozukluğu tedavisi psikoterapi, eğitim, öz-yönetim stratejileri, ilaç tedavisi ve aile, arkadaşlar ve destek grupları gibi dış destekleri içermektedir.

Ankara Çocuk Psikoloğu

 

Çocuk psikolojisi, ebeveyn gelişiminden ergenliğe kadar çocukların zihin ve davranışlarına odaklanan önemli bir psikoloji dalıdır. Çocuk psikolojisi, çocukların sadece fiziksel olarak büyümeleriyle değil aynı zamanda zihinsel, duygusal, ahlaki, bilişsel ve sosyal gelişimleriyle de ilgilenir. Çocukların bu zihinsel, duygusal, ahlaki, bilişsel ve sosyal gelişimleri ile ilgilenen Ankara Çocuk Psikoloğu, çocukların her açıdan gelişimini desteklemeye yöneliktir.

 

Gelişim ve psikoloji; birey bağımlılıktan artan özerkliğe doğru ilerledikçe, bebeklik ile ergenliğin sonu arasında insanlarda meydana gelen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri ifade eder. Aynı zamanda, bir insanın iç özelliklerinin dışsal veya çevresel özelliklerle işbirliği içinde bir süreci olarak da tanımlanabilir. Gelişim sürekli olan bir süreçtir, her tür bir büyüme modelini takip eder. Gelişimin karmaşık bir fenomen olduğu söylenebilir.

 

Merkezimizin Ankara Çocuk Psikoloğu hizmeti, öğrenme ve davranış sorunlarından zihinsel sağlık gelişimi iyileştirilmesine kadar hem terapi hem de danışmanlık hizmetiyle her çocuğa ve ailesine uygun ve ideal bir hizmet sunar. Terapilerimiz, en önemli iki yaklaşım olan kognitif davranışçı yaklaşım ve psikoanalitik yaklaşımla sunduğu nitelikli ve çözüm odaklı tedaviler olmalarıyla dikkat çekmektedir. Tedavilerimiz daima yaş, sorun ve ihtiyaca göre değişebilmektedir.

 

Sorunlu çocuklarda ele aldığımız konular çok çeşitlidir.  Öğrenme ve odaklanma sorunları, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları bu sorunların başında gelmektedir. Konuşma bozuklukları, otizm, okul fobisi, sosyal beceri eksiklikleri, öfke kontrolü ve aile içindeki anlaşmazlıklar, depresyon sorunları, yeme bozuklukları, hiperaktivite de, çocuk psikolojisinde ele alınan sorunlardır. Daha birçok sorunla ilgilenen merkezimiz,  çocuk gelişimi ve pedagojisi konusuna göre zeka sorunlarıyla da ilgilenmektedir.

 

Çocuk gelişimi ve pedagojisi, kişinin çevresi hakkında öğrenme, çevreden öğrenme, anlama ve çevresiyle etkileşim kurma yeteneğidir. Aşağıdakiler gibi çeşitli özel yetenekler içeren bir alandır:

 

 • Yeni bir ortama uyum sağlama
 • Akıl yürütme ve soyut düşünme kapasitesi
 • İlişkileri anlama yeteneği
 • Özgün ve üretken düşünce kapasitesi
 • Değerlendirme ve yargılama yeteneği

 

Merkezimizin tedavi yöntemlerinde uzmanlarımız, çocuklarla birebir konuşarak ve ilgilenerek çocukları ve sorunları anlayarak çözmeye çalışmaktadır. Çocuklar, böylece kendilerini nasıl ifade edeceklerini ve problemlerini nasıl çözeceklerini öğrenir. Ankara Çocuk Psikoloğu, terapilerde ailenin katılımına da çok önem vermektedir. Medikal tavsiyelerde de bulunan merkezimizde, eğitim açısından öğrenme teknikleri ve davranış yönetimi gibi programlar da sunulmaktadır.

Tavsiye Edilen Bipolar Bozukluk Tedavisi

 

Uygun tedavi, bipolar bozuklukla yaşayan çoğu insanın ruh hali değişimlerini ve diğer semptomları kontrol etmesine yardımcı olur. Bipolar bozukluğun tedavisi devam etmelidir çünkü kronik bir hastalıktır. Tedavi edilmezse, bipolar bozukluğun semptomları kötüleşir, bu nedenle onu teşhis etmek ve tedaviye erken başlamak önemlidir. Bipolar bozukluğu tedavi etmek tavsiye edilen bipolar bozukluk tedavisi sunan merkezimizin yöntemleri; psikoterapi, eğitim, öz-yönetim stratejileri, ilaç tedavisini içerir.

 

Aile, arkadaşlar ve destek grupları gibi dış destekleri de içerebilen bipolar bozukluk tedavisinde tek bir yaklaşım yoktur. Psikoterapi tedavimiz ya da psikoeğitim, bipolar bozukluğu tedavi etmek için gerekli bir yöntemdir. Kendine bakım ve stres düzenlemeye odaklanan psikoterapi, bir kişinin öz bakımını geliştirmesini, semptomların başlangıç modellerini tanımasını ve stresi yönetmesini sağlar. Psikoterapi yöntemleri, bilişsel davranışçı terapi, sosyal destek terapisi ve psiko-eğitim terapisinden oluşur.

 

Bilişsel davranışçı terapi, depresyonla ilişkili olumsuz düşünce ve davranışları değiştirmeye yardımcı olur. Olumsuz düşünceleri tanıyarak başa çıkma stratejilerini öğretmek, bu terapinin en büyük amacıdır. Aile odaklı terapi, bipolar olan kişilerin hastalığı öğrenmesini ve tedavi planı uygulanmasını sağlar. Bunlarla birlikte, bipolar bozukluk tedavisinde ilaç kullanan hastaların, birkaç yoğun psikoterapi müdahalesinin bir kombinasyonunu aldıklarında daha hızlı iyileşme olasılıklarının daha yüksek olduğu da görülmektedir.

 

Ankara Önerilen Bipolar Bozukluk Tedavisi

 

Manik-depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar bozukluk, Ankara önerilen bipolar bozukluk tedavisi sunan Aybros Psikoloji’de sıklıkla psikoterapi ve antidepresan gibi ilaçlarla tedavi edilse de nadir durumlarda elektrokonvülsif tedavi, şiddetli mani veya depresyon için bir müdahale olarak düşünülebilir. Elektrokonvülsif tedavi, kısa elektriksel darbelerin beyne iletilmesini içerir. Şiddetli depresyon, mani veya karma dönemler için oldukça etkili bir tedavidir.

Ancak bu tedavi, belirli durumlar ve diğer tedavilere yanıt vermeyen semptomlar için kullanılmaktadır. Sunulan tüm tedavilerin tam kombinasyonu, mevcut bir ruh hali dönemini mi yoksa uzun vadede ruh sağlığını mı yönettiğine bağlı olmaktadır. Uzun süreli tedavi, istikrarlı ruh halinin korunmasına ve semptomların yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Uzmanlarımız,  hastalarda aşağıdakileri unsurları hedeflemektedir:

 • Net duygusal ve sosyal iyileşme hedefleri
 • Erken uyarı işaretleri veya tetikleyicilerden herhangi biriyle karşılaşılması durumunda veya çok sıkıntılı hissedilmeye başlanırsa ne yapılacağının bilinmesine yardımcı olan bir kriz planı
 • Bir ilaç planı

Bir konuşma terapisi alan danışanlarımız, bu hedeflerden bazılarını terapistleriyle birlikte belirleyebilmektedir. Uzmanlarımız, bipolar bozukluğu uzun vadede yönetmeye yardımcı olmak için birkaç konuşma terapisinden birini önerebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 1. Duygu, düşünce ve davranışların birbirini nasıl etkilediğine ve bu kalıpları nasıl değiştirebileceğinize bakan bilişsel davranışçı terapisi
 2. Diğer insanlarla olan ilişkilere odaklanan ve ilişkilerin düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğine bakan kişilerarası terapi
 3. Eşler arasındaki duygusal sorunları tanımaya ve çözmeye çalışmaya odaklanan davranışsal çift terapisi
 4. Tetikleyicilerin belirlenmesine, uyarı işaretlerinin belirlenmesine ve başa çıkma stratejileri geliştirilmesine yardımcı olan ve kısa bir müdahale içeren bireysel psikoeğitim
 5. Paylaşılan deneyimlere sahip bir grup insanda çalışmayı içeren, bipolar bozukluk ve öz-yönetim hakkında bilgi oluşturmayı amaçlayan grup psikoeğitimi
 6. Davranış özelliklerine bakmayı, riskleri belirlemeyi ve iletişim ve problem çözme becerileri geliştirmek için bir aile olarak çalışmayı içeren aile odaklı terapi

 

Ankara En İyi Bipolar Bozukluk Tedavisi

 

Uzun vadede, Ankara en iyi bipolar bozukluk tedavisi sunan merkezimizin bipolar bozukluk için konuşma terapileri, bipolar bozukluğun anlaşılmasına, anlamlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Ek olarak konuşma terapilerimiz, erken uyarı işaretleri ve semptomların belirlenmesi, erken belirtiler, tetikleyiciler ve bölümlerle başa çıkmak için stratejiler geliştirmek, bir kriz planı yapmak ve iyi kalmak için hedefler ve planlar belirlemek gibi konulara da yardımcı olur.

Bipolar bozukluk, kişinin duygusal dengesizliği nedeniyle düşük ve yüksek duygusal durumlar arasında sürekli geçiş yapmasına neden olan bir ruh sağlığı durumudur. Belirtiler arasında düşük duygusal durum, yani depresyon ve yüksek duygusal durum, yani manik episod bulunmaktadır. Düşük duygusal durumda kişi, içe kapanık, umutsuz, karamsar, enerjisiz, ağır, yorgun hisseder. Yeme ve uyku düzeninde değişiklikler görülebilir.

Yüksek duygusal durumda kişi, aşırı enerjik, hiperaktif, coşkulu, konuşkan, huzursuz ve dikkati dağınıktır. Ayrıca kişi aşırı harcama yapabilir, uykuya ihtiyaç duymaz, kendine güveni yüksektir ve cesaretli olabilir. Belirtiler arasında ayrıca uyku bozuklukları, kaygı, öfke, düşüncelerin karışması, düşüncelerin hızlanması, hayal gücünün yüksek olması, aşırı cinsel istek gibi davranışlar da görülebilir. Bipolar bozukluk genetik, biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Genetik faktörler, kişinin ailesinde bipolar bozukluk olan bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Biyolojik faktörler arasında beyin işlevleri, hormon dengesi ve sinir sistemi ile ilgili sorunlar yer alır. Sosyal faktörler arasında stres, travma veya kayıp gibi olumsuz olayların yaşanması sayılabilir. Psikolojik faktörler arasında ise kişilik yapısı, duygusal durum ve düşünce tarzı gibi faktörler yer almaktadır. Bipolar bozukluğun tedavilerinde, semptomların kontrol altına alınmasında merkezimiz en ideal hizmeti sunar.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Seans Ücretleri

 

Bipolar bozukluk; hastalara, ailelere ve topluma önemli yükler getiren kronik bir duygu durum bozukluğudur. Yaşam boyu yaygınlığı yaklaşık %1.3’tür. Bipolar bozukluk, tekrarlayan mani veya hipomani, işlevsellikte ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde bozulmalara neden olan depresif dönemlerle karakterizedir. Hastalar, yatarak ve ayakta tedavi yoluyla sağlanan akut ve bakım tedavisine ihtiyaç duyar.

Mesleki işlevselliği bozan ve intihar yoluyla erken ölümlere bile yol açabilen bipolar bozukluk seans ücretleri konusunda net bir bilgi verebilmek mümkün değildir. Ücretleri etkileyen en önemli faktör, tedavi süresidir. Uzun süreli tedavi programları, daha kısa süreli tedavi programlarından daha yüksek ücretleri gerektirebilir. Bipolar bozukluğun mani ve depresyon atakları ile yinelenen bir seyir ile karakterize, zayıflatıcı bir kronik akıl hastalığı olduğu unutulmamalı ve derhal tedavi yoluna gidilmelidir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Sık Karşılaşılan Problemler

 

Bipolar bozukluğu olan kişilerin tedaviye uymaması, bipolar bozukluk tedavisi sık karşılaşılan problemler arasındadır. Uygun tedavi yöntemi uygulanmadığı takdirde, kişiler tedaviye uymakta zorluk çektiklerinde tedavi etkisiz kalmakta veya bozukluk tekrarlayabilmektedir. Bipolar bozukluk olan kişilerin tedaviye yanıt verme oranları farklılık gösterir. Kişilerin tedaviye yanıt vermemesi tedavi sürecini uzatabilir veya tedaviyi etkisiz hale getirebilir.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri kişileri rahatsız edebilir. Örneğin, ilaçlar kişilerde uyku problemi, kilo alımı, cinsel işlev bozukluğu gibi yan etkiler oluşturabilir. Bipolar bozukluk olan kişilerin, toplum tarafından anlaşılmaması ve yargılanması tedavi sürecini zorlaştırabilir. Kişiler, bu nedenle tedaviye gitmekte çekinir veya tedaviye uymazlar. Bipolar bozukluk tedavisinin maliyeti yüksek olabilir. Kişilerin bu nedenle tedaviye gitmekte zorluk çekmeleri veya tedaviye uymamaları olasıdır.

Bipolar bozukluk tedavisine erişimin kısıtlı olması, kişilerin tedaviye gitmekte zorluk çekmelerine neden olabilir. Özellikle ülkelerin sağlık sistemi bakımından belirli bölgelerde tedaviye erişimin zor olduğu durumlar olabilir. Bipolar bozukluk tedavisinde genellikle birçok faktörün etkisi olduğu için tek terapiyi kullanmak yetersiz olabilir. Bu nedenle, birçok farklı tedavi yöntemi kullanılması gerekebilir. Merkezimiz, kişiye en uygun tedavi yöntemleriyle tedavi sırasındaki problemleri en aza indirgemektedir.

 

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.