Alanında Uzman Psikologlar

İletişim Talebi
Telif İsteyin

Çözüm Odaklı Anksiyete Tedavisi

Aybros Psikoloji, çözüm odaklı anksiyete tedavisi hizmetiyle en doğru adresinizdir. Bir kişinin kendi yönetimiyle semptomlarının şiddetini azaltamadığı durumlarda ve özellikle bu semptomlar ani ve yoğunsa terapi ve ilaca başvurur. Tedavide farklı terapi ve ilaç türleri de birleştirilebilir.

Anksiyete Tedavisi

 

Endişe, kaygı ve stres şeklinde algılanan bir tehdit beklentisi olan anksiyetenin tedavisinde, semptomlar özellikle ani ve yoğunsa terapi ve ilaca başvurulur.

Çözüm Odaklı Anksiyete Tedavisi

 

Aybros Psikoloji, çözüm odaklı anksiyete tedavisi hizmetiyle en doğru adresinizdir. Bir kişinin kendi yönetimiyle semptomlarının şiddetini azaltamadığı durumlarda ve özellikle bu semptomlar ani ve yoğunsa terapi ve ilaca başvurur. Tedavide farklı terapi ve ilaç türleri de birleştirilebilir.

En İyi Ankara Çocuk Psikoloğu

 

Çocukların fiziksel, bilişsel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve sosyal gelişimleri ile ilgilenen bir alan olan çocuk psikolojisinde Ankara çocuk psikoloğu hizmeti veren bir merkez olarak, çocukların her açıdan gelişimini desteklemeye yönelik hizmetler sunarız. Çocukların zihinsel sağlıklarının değerlendirilmesinden, öğrenme ve davranış sorunlarına kadar danışmanlık ve terapi gibi hizmetlerle daima danışanlarımızın yanında oluruz. Yöntemlerimiz, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanır.

 

Çocuğun gelişimini ve varsa sorunları baz alınarak tasarlanan terapilerimiz, elbette yaş, sorun ve ihtiyaca göre değişebilmektedir. Uğraştığımız sorunların başında çocukların öğrenme ve odaklanma sorunları, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları, sosyal beceri eksiklikleri, okul fobisi, aile içi çatışmalar ve arkadaşlar ile geçinememe, uyumsuzluk gelmektedir.  Bunlar dışında merkezimizde ele alınan önemli konulardan birkaçı şunlardır:

 

 • Konuşma bozuklukları
 • Otizm
 • Öfke kontrolü eksikliği ve öfke nöbetleri, saldırganlık
 • Çocuğun kendisine güven eksikliği
 • Kekemelik
 • Depresyon
 • Cinsel kimlik sorunları
 • Travmatik deneyimler
 • Kaygı, anksiyete
 • Alt ıslatma
 • Tırnak yeme alışkanlığı
 • İştahsızlık
 • Parmak emme alışkanlığı
 • Yeme bozuklukları
 • Yalancılık ve hırsızlık gibi kötü alışkanlıklar
 • Hiperaktivite

 

Terapi yöntemimizde merkezimiz, çocuklarla birebir ilgilenerek ve konuşarak onları anlamaya ve çözmeye çalışmaktadır. Terapilerimiz, çocukların kendilerini ifade etmelerine ve duygusal problemlerini çözmelerine yardımcı olur. Aynı şekilde uyguladığımız aile terapileri de, hem bize hem çocuklara hem de ailelere bu konuda yardımcı olmaktadır.  Aynı zamanda ailelerin bilgilenmesini sağlamakta, aile içi çatışmalar önlenebilmekte ve aile farkındalıkları artırılmaktadır.

 

Bazen de çocukların medikal tedaviye ihtiyaçları olabilmektedir. Çocuklar açısından öğrenme ve davranış sorunlarının üstesinden gelmeleri çok önemlidir. Merkezimizde, eğitim yönteminde öğrenme teknikleri ve davranış yönetimi gibi eğitim programları sunulmaktadır. Ankara Çocuk Psikoloğu, çocuk psikolojisi hizmetlerinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı yaklaşımlar sunar. Bu farklı yaklaşımların en önemlileri kognitif davranışçı yaklaşım, psikoanalitik yaklaşımdır.

 

Sosyal-kesitsel yaklaşım ve sistemsel yaklaşım da tekniklerimiz arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımlarımızda, çocukların düşünce ve duygularını anlamaya çalışır, sorunlu olanları değiştirmeye çalışır, çocukların arkadaşlar, okul, aile başta olmak üzere sosyal çevrenin çocuk üzerindeki etkilerini araştırırız. Kültürel ve ekonomik faktörlerin de çocukların gelişimleri üzerindeki etkileri araştırılır. Özellikle çocukların davranış ve duygusal sorun kökenlerini ve çocuğun bilinçaltını araştıran merkezimiz, uygun fiyatlı hizmetler sunmaktadır.

Tavsiye Edilen Anksiyete Tedavisi

 

Çoğu insan, hayatlarının farklı noktalarında stres yaşamaktadır. Bununla birlikte stres, biyolojik bir yaralanmaya veya algılanan bir tehdide fizyolojik bir tepkidir ve nispeten kısa vadeli olma eğilimindedir. Anksiyete veya bir diğer adıyla kaygı bozukluğu ise endişe ve stres şeklinde algılanan bir tehdit beklentisidir. Anksiyete kronikse ve kişinin hayatını yaşamasını engelleyecek kadar şiddetliyse, bu kişide anksiyete bozukluğundan söz edilir.

 

Bir kişinin kaygı tedavisi, kaygı bozukluğunun doğasına ve kişisel tercihlerine bağlıdır. Genellikle tavsiye edilen anksiyete tedavisi merkezimizde farklı durumlara bağlı olarak kişinin kendi yönetimiyle semptomlarının şiddetini azaltamadığı durumlarda ve özellikle bu semptomlar ani ve yoğunsa psikoterapi ve ilaca başvurulur. Tedavilerimizde farklı psikoterapi ve ilaç türleri, harmanlanarak da çözüm yoluna gidilebilmektedir.

Anksiyete tedavisi, anksiyete bozukluğu olan kişiler için yapılan bir tür psikolojik tedavidir. Bu tedavi, kişinin anksiyete duygularını azaltmaya ve anksiyeteyle başa çıkmasını öğretmeye yöneliktir. En yaygın kullanılan psikoterapi türleri arasında Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) veya Semptomatik Tedavi yer almaktadır. Bir kişinin anksiyetesi olduğunda, semptomları tanımak ve durumu tıbbi yardım almadan yönetmek için adımlar atmak, genellikle ilk eylem şeklidir.

 

Bununla birlikte, kendi kendine yönetim, semptomların şiddetini azaltmıyorsa veya semptomlar özellikle ani veya yoğunsa kişi, mutlaka terapiye başvurmalıdır. Yaygın anksiyete bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu gibi farklı anksiyete bozukluk türleri vardır. Bu bozukluklar, merkezimizin terapi hizmeti içerisine dahil edilen bozukluklardır. Farklı anksiyete bozukluğu türlerinin belirtileri ise aşağıdakileri içerebilmektedir:

 

 • Aşırı endişe duyguları
 • Huzursuzluk
 • Tükenmişlik
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Uykusuzluk hastalığı
 • Konsantrasyon zorluğu
 • Terlemek
 • Hızlı kalp atışı
 • Öz-bilinç

 

Ankara Önerilen Anksiyete Tedavisi

 

Alkol kullanım bozukluğu, depresyon ve diğer durumlar anksiyete ile güçlü bir bağlantıya sahip olabilmektedir. Anksiyete bozukluklarını tedavi etmeden önce Ankara önerilen anksiyete tedavisi merkezimizde altta yatan bir durumu yönetmeye çalışırız. Daha hafif vakalarda veya anksiyete bozukluğu olarak nitelendirilmeyen vakalarda, kişinin klinik gözetim olmadan anksiyeteyi yönetebilme şansı olsa da bir danışmandan yardım alması önerilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve ruh sağlığı üzerinde sigarayı ve alkolü bırakmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve düzenli sosyal bağlantıları sürdürmek gibi faktörlerin, stres düzeyleri de dahil olmak üzere danışmanlarımızın ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olmaktadır. Aybros Psikoloji, kişinin anksiyeteyle baş edebilmesi için kullanabileceği çok önemli stratejiler geliştirebilen bir merkezdir. Danışanlarının, strese yol açabilecek tetikleyicileri yönetme kabiliyeti kazanmalarına yardımcı olur.

Ankara En İyi Anksiyete Tedavisi

 

Uygulanan yöntemler içinde derin nefes egzersizleri, beyinde olumlu duyguları uyaran kimyasalların salınmasını tetikleyebilen düzenli fiziksel egzersizler, farkındalık meditasyonu, sağlıklı beslenme önerileri, yoga ve karanlıkta dinlenme gibi gevşeme teknikleri de bulunan Ankara en iyi anksiyete tedavisi tekniklerimizde kişinin endişeli duyguları depolamaktan kaçınmasını en iyi biçimde sağlar ve sağladığımız destek ağını sürdürürüz.

Anksiyete bozukluklarının standart tedavisi psikolojik danışmanlık ve terapiyi içerir. Bu, psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi (CBT) veya farklı terapi yöntemlerinin bir kombinasyonunu içerebilmektedir. Anksiyete semptomlarını tetikleyebilen, çarpık düşünceyi sınırlayabilen ve stres faktörlerine verilen tepkilerin ölçeğini ve yoğunluğunu değiştirebilen zararlı düşünce kalıplarını tanımayı ve değiştirmeyi amaçlarız.

Bu, insanların belirli tetikleyicilere tepki verme şeklini yönetmelerine yardımcı olur. Uzman terapistlerimiz, bir kişinin olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştiren bilişsel egzersizler geliştirmesine yardımcı olabilmektedir. Örneğin, bir kişi herhangi bir olumsuz düşüncenin yerine başka bir olumlu düşünce listesi yapabilir. Bir bireyin kaygı belirtileri belirli bir stres kaynağıyla ilgiliyse, kendilerini bu belirli korkuyla yüz yüze ve bu korkuyu yenerken hayal etmekten fayda görebilir.

Psikoterapi, eğitimli bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmayı ve kaygı bozukluğunun kökenini anlamaya çalışmayı içeren bir tedavi yöntemidir. Seanslar, kaygı tetikleyicilerini ve olası başa çıkma mekanizmalarını keşfedebilir. Birkaç ilaç türü de, bir anksiyete bozukluğunun tedavisini destekleyebilir. Bu ilaçlar arasında, obsesif kompulsif bozukluk dışındaki çoğu anksiyete bozukluğunun tedavisinde etkinlik gösteren ilaçlar bulunmaktadır.

Antidepresanlar, genellikle depresyonu yönetmek için reçete edilirken, anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için SSRI’lar, yani serotonin geri alım inhibitörleri ve SNRI’ler, yani serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri yazılabilmektedir. Ancak anksiyete için ilaç almaya başlayan bir kişinin ilacı aniden bırakmamaya dikkat etmesi gerekir. Bazı ilaçlar, özellikle SSRI’lar veya SNRI’ler gibi antidepresanlar, beyin zap’larını içerebilen yoksunluk semptomlarına neden olabilir.

Anksiyete Tedavisi Seans Ücretleri

 

Anksiyete bozukluğunu tedavi etmek, psikolojik terapi, ilaçlar ve yaşam tarzı ayarlamalarına odaklanır. Tedavi, sahip oldukları anksiyete bozukluğunun türüne ve altta yatan herhangi bir durumun varlığına bağlı olarak her kişi için farklı olabilmektedir. Öz-yönetim, kaygılı duyguları ele almanın ilk adımıdır ve genellikle gevşeme tekniklerini, aktif bir yaşam tarzını ve etkili zaman yönetimini içerir. Bu önlemler endişeli tepkileri kontrol altına almıyorsa kişi merkezimiz gibi bir uzmanla konuşmayı düşünmelidir.

 

Endişeli tepkiler, şiddetliyse örneğin, panik atak olarak kendini gösteriyorsa kişi tedavi aramalıdır. Psikolojik terapilerimiz ve ilaç tedavilerimiz, bireylerin stresli yaşam olaylarına ve tetikleyicilere tepki verme şekillerini ayarlamalarına yardımcı olabilmektedir. Çeşitli stratejiler geliştirerek, anksiyeteyi çözüme ulaştıran merkezimizin anksiyete tedavisi seans ücretleri üzerinde sorunun şiddeti, tedavi yöntemi ve tedavi süresi önemli bir rol oynamaktadır.

Anksiyete Tedavisi Sık Karşılaşılan Problemler

 

Yaygın bir sorun olan anksiyetede kişinin yaşayabileceği en yaygın sorunlardan bazıları; semptomları yönetmede güçlük, uygun tedaviye erişim eksikliği, arkadaşlar ve aile tarafından damgalanma veya anlayış eksikliğidir. Anksiyete bozukluğu olan kişiler, günlük yaşamlarını etkileyebilecek ve fonksiyonlarını zorlaştırabilecek semptomlarını kontrol etmekte zorlanabilir. Bazı bölgelerde ruh sağlığı hizmetlerine erişim sınırlı olabilir ve anksiyete bozukluğu olan kişiler, kendilerine uygun bir terapi bulamayabilir.

Anksiyete bozukluğu olan kişiler, başkaları tarafından yanlış anlaşıldıklarını veya yargılandıklarını hissedebilir, bu da onların yardım veya destek aramalarını zorlaştırabilir. Bununla birlikte, tedavide de birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı insanların, tedaviyi ve iyileşmeyi zorlaştırabilen depresyon gibi eştabanlı durumlar yaşayabiliyor oluşları anksiyete tedavisi sık karşılaşılan problemler arasında yer almaktadır.

Ek olarak bazı insanlar, tedaviyi ve iyileşmeyi zorlaştırabilecek depresyon gibi komorbid durumlar yaşayabilmektedir. Bazı kişilerde, merkezimizde alınan uygun bir tedavi gibi tedavilerin alınmaması, terapinin veya ilaç tedavisinin kesilmesi semptomların nüksetmesine neden olabilir. Bazı insanların korku veya güvensizlik nedeniyle tedaviyi reddedebilmesi veya direnebilmesi de bir başka problemdir. Tedavide ilaç kullanımı ile bazı yan etkiler ortaya çıkabilir.

 

Tüm anksiyete ilaçları, potansiyel yan etkilerin uzun bir listesiyle birlikte gelir. Anksiyolitik olarak da adlandırılan anksiyete ilaçlarının yan etkileri arasında uyku hali, yorgunluk ve zihinsel işleyişin yavaşlaması yer alır. Sınıflarına bağlı olarak, bu ilaçlar ayrıca alışkanlık ve hatta bağımlılık yapabilir. Bazıları kalıcı bir rahatlama sağlayabilirken, diğerleri kısa süreli bir süreden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

- Bir Psikoloğa mı İhtiyacınız Var ?

Bizi Arayın, Alanında Uzman Psikologlarımız Sizlere Yardımcı Olsun!

- Bize Yazın

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.